13/04/2021 09:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 114

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/04/2020 09:36

 

Trời sinh vật kể dư muôn[1],
Khinh trọng ta dù biết mực son[2].
Thịt chó, chó ăn, loài chó dại,
Lông chim, chim tiếc, ấy chim khôn.
Bò đàn những bạn cái bò cái,
Cá cả mong ăn con cá con.
Nhà dột bởi đâu? Nhà dột nóc,
Nẻo nhà[3] dột nóc, thế chon von.
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Hơn vạn, hàng vạn.
[2] Mực và son là hai màu đối lập, ý nói phải biết phân biệt.
[3] Nơi, chỗ của nhà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 114