21/05/2022 07:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bên hầm Đờ Cát

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 18/04/2020 08:34

 

Bom Mỹ vừa rung phía cuối đèo
Quanh hầm Đờ Cát dế ngừng kêu
Đạp lên gỉ sắt, con trâu đứng
Sừng nghểnh về thung tiếng vỗ bèo
7-1969

Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Bên hầm Đờ Cát