18/09/2020 22:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh về anh lại sang ngay

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2015 10:27

 

Anh về anh lại sang ngay
Em đừng tưởng gió, trông mây mà phiền
Anh về anh lại sang liền
Em đừng đi lại tốn tiền đò giang
Anh xuôi sớm, anh lại ngược chiều
Sầu riêng anh để ít nhiều lại đây
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh về anh lại sang ngay