05/08/2021 20:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ghi nhớ
Memento

Tác giả: Federico García Lorca

Nước: Tây Ban Nha
Đăng bởi Nguyễn Hồng Phúc vào 02/10/2007 18:31

 

Nguyên tác

Cuando yo me muera
enterradme con mi guitarra
bajo la arena.

Cuando yo me muera,
entre los naranjos
y la hierbabuena.

Cuando yo me muera,
enterradme, si queréis,
en una veleta.

¡Cuando yo me muera!

Bản dịch của Diễm Châu

Khi nào tôi chết
hãy vùi thây tôi cùng với cây đàn
dưới lớp cát.

Khi nào tôi chết
hãy vùi thây tôi giữa rặng cây cam
và đám bạc hà.

Khi nào tôi chết
hãy vùi thây tôi, tôi xin các người đó,
nơi một chiếc chong chóng gió.

Khi nào tôi chết

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Federico García Lorca » Ghi nhớ