30/01/2023 23:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thị xã

Tác giả: Vũ Quần Phương - Vũ Ngọc Chúc

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 19/01/2017 07:20

 

Cây bị đuổi về rừng
Rừng bị dồn lên núi
Núi mất dần những bóng cây to

Thị xã nằm dưới nắng
Ngái ngủ nghe tiếng ruồi bay qua
Những khối bê tông hầm hập thở
Thị xã nhớ mình trong núi xa
Kon Tum, tháng 9-2005

Nguồn: Chỗ ấy sóng... (thơ), Vũ Quần Phương, NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Quần Phương » Thị xã