23/09/2020 14:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lên Nậm Pồ

Tác giả: Nguyễn Đình Xuân

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bóng nắng vào 07/06/2014 10:19

 

Ngược Tây Bắc lên Nậm Pồ
Vùng quê biên ải xa mờ mờ xa.
Núi giăng thành dựng nguy nga
Mạch nguồn chiu chắt lọc qua đất dày.

Một thời chung đất Mường Lay
Mường Chà chạy lũ nhớ ngày dầm sương
Theo em về đến Mường Mươn
Đi qua Cò Chạy, Mường Pồn cheo leo.

Đường quanh co nhấp nhô đèo
Nà Hỳ em hẹn gió reo Phìn Hồ
Như chưa nghe thấy bao giờ
Si Pa Phìn nắng bất ngờ tháng ba.

Nậm Pồ dòng suối ngân nga
Chung lòng hướng tới sông Đà hợp lưu...
15-3-2014

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đình Xuân » Lên Nậm Pồ