04/07/2020 13:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giơ tay bắt lươn, lươn trườn vô cỏ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/06/2016 13:10

 

Giơ tay bắt lươn, lươn trườn vô cỏ,
Bắt quạ, quạ bỏ quạ bay.
Kể từ ngày chàng bỏ thiếp đây,
Bưng bát cơm đôi hàng luỵ nhỏ, dạ buồn thay hỡi buồn!
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Giơ tay bắt lươn, lươn trườn vô cỏ