26/11/2022 19:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Người chứng kiến trận quyết đấu
Секун­дантша

Tác giả: Vladimir Maiakovsky - Владимир Маяковский

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 13/06/2014 18:30

 

Nguyên tác

Oт сна
чуть видно —
точка глаз
иголит щеки жаркие.
Ленясь, кухарка поднялась,
идет,
кряхтя и харкая.
Моченым яблоком она.
Морщинят мысли лоб ее.
— Кого?
Владим Владимыч?!
А! —
Пошла, туфлёю шлепая.
Идет.
Отмеряет шаги секундантом.
Шаги отдаляются...
Слышатся еле...
Весь мир остальной отодвинут куда-то,
лишь трубкой в меня неизвестное целит

Bản dịch của Hoàng Ngọc Hiến

Đương giấc ngủ
             làm gì thấy mắt
hai chấm nhú ra, chọc qua má nóng bừng
Mụ bếp đứng dậy, uể oải, lừng khừng
đi khệnh khạng, càu nhàu, khạc nhổ
Mụ giống như quả táo ngâm héo úa
Nghĩ ngợi chần chừ, trán nhíu nếp nhăn
- Ai?
      Vlađim Vlađimứt?!
                   Dạ vâng! -
Mụ bỏ đi, kéo dép lê lệt sệt
như người chứng kiến
               chân đo bước, mụ đi
Bước đi xa dần...
               Nhè nhẹ, nghe không rõ...
Cả thế giới này bỗng lẩn đi đâu đó
Còn chiếc ống nghe, vô định chĩa vào tôi
Nguồn: Trường ca Maiakôpxki, NXB Văn học, 1987

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vladimir Maiakovsky » Người chứng kiến trận quyết đấu