03/04/2023 06:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 326
326

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Vanachi vào 25/06/2005 20:13

 

Nguyên tác

Let this be my last word, that I trust in thy love.

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Rằng tôi tin ở tình yêu của con Người
Đó là lời nói cuối cùng của tôi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 326