30/09/2023 07:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tôn tiền miễn huynh trưởng
樽前勉兄長

Tác giả: Phan Lãng - 潘閬

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/08/2014 18:15

 

Nguyên tác

一家久寄浙江濱,
倏忽如今二十春。
須信百年都似夢,
莫嗟萬事不如人。
樽中有酒何妨醉,
篋裡無金未是貧。
但看故鄉榮達者,
算來多葬北邙塵。

Phiên âm

Nhất gia cửu ký Chiết giang tân,
Thúc hốt như kim nhị thập xuân.
Tu tín bách niên đô tự mộng,
Mạc ta vạn sự bất như nhân.
Tôn trung hữu tửu hà phương tuý,
Khiếp lý vô kim vị thị bần.
Đãn khán cố hương vinh đạt giả,
Toán lai đa táng Bắc Mang trần.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Toàn gia thân gửi bờ sông Chiết
Ngoảnh lại xuân này đã hai mươi
Nên nghĩ trăm năm như cơn mộng
Đừng than vạn chuyện chẳng do người
Trong ly có rượu say đi nhé
Đáy tráp không vàng vẫn chưa nghèo
Nhìn quê những kẻ từng vinh hiển
Đa phần táng ở Bắc Mang kia

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Lãng » Tôn tiền miễn huynh trưởng