06/02/2023 23:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biển sầu đau

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 07/10/2020 17:05

 

Chớ bẻ cành hoa hỡi khách chơi!
Bao biển sầu đau thét mãi rồi
Nụ trinh hoa cất trong tà nguyệt
Sẽ héo làm sao nở với người?
Cái Bè, Tiền Giang, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Biển sầu đau