12/08/2020 02:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trúc chi từ kỳ 3
竹枝詞其三

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 20/11/2006 18:50

 

Nguyên tác

巴東船舫上巴西,
波面風生雨腳齊。
水蓼冷花紅蔟蔟,
江蘺濕葉碧萋萋。

Phiên âm

Ba đông thuyền phảng thượng Ba tây,
Ba diện phong sinh vũ cước tề.
Thủy liễu lãnh hoa hồng thốc thốc,
Giang ly thấp diệp bích thê thê.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thuyền Ba đông ngược sông chèo tới
Mưa theo thuyền gió dội sóng lan
Lạnh hồng hoa nghễ hàng hàng
Cỏ giang ly ướt mọc tràn sông xanh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Trúc chi từ kỳ 3