08/12/2022 04:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồng Châu khách xá ký Liễu bác sĩ Phương
洪州客舍寄柳博士芳

Tác giả: Tiết Nghiệp - 薛業

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 28/02/2009 18:27

 

Nguyên tác

去年燕巢主人屋,
今年花發路傍枝。
年年為客不到舍,
舊國存亡那得知。
胡塵一起亂天下,
何處春風無別離。

Phiên âm

Khứ niên yến sào chủ nhân ốc,
Kim niên hoa phát lộ bàng chi.
Niên niên vi khách bất đáo xá,
Cựu quốc tồn vong na đắc tri.
Hồ trần nhất khởi loạn thiên hạ,
Hà xứ xuân phong vô biệt ly.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Năm ngoái én làm tổ nhà chủ
Năm nay hoa nở bên đường đi
Năm năm làm khách không tới quán
Nước cũ mất còn chẳng biết chi
Bụi Hồ một dấy thiên hạ loạn
Gió xuân nơi nào chẳng biệt ly
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiết Nghiệp » Hồng Châu khách xá ký Liễu bác sĩ Phương