18/09/2020 22:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Buộc

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 27/11/2016 16:41

 

Nụ cười của buổi ban sơ
Chính là nước mắt phút giờ lìa tan
Sợi dây tri ngộ buộc ràng
Một mai sẽ đứt với ngàn lý do.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Buộc