05/03/2021 02:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiết dương liễu kỳ 7
折楊柳其七

Tác giả: Đoàn Thành Thức - 段成式

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 11/08/2007 17:13

 

Nguyên tác

陌上河邊千萬枝,
怕寒愁雨盡低垂。
黃金穟短人多折,
已恨東風不展眉。

Phiên âm

Mạch thượng hà biên thiên vạn chi,
Phạ hàn sầu vũ tận đê thuỳ.
Hoàng kim toại đoản nhân đa chiết,
Dĩ hận đông phong bất triển mi.

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Đường cạnh sông trăm cây vạn nhánh
Rũ xuống trong mưa lạnh hàng hàng
Người đi bẻ tặng cành vàng
Hận xuân, gió khép mơ màng mi xanh

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thành Thức » Chiết dương liễu kỳ 7