28/11/2021 09:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chu hành
舟行

Tác giả: Trần Bích San - 陳碧珊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 02/04/2020 14:58

 

Nguyên tác

江洲日暮四無煙,
憑藉春風泛小船。
漫學舟人槕輕楫,
忽疑身到洞庭天。

Phiên âm

Giang châu nhật mộ tứ vô yên,
Bằng tạ xuân phong phiếm tiểu thuyền.
Mạn học chu nhân trạo khinh tiếp,
Hốt nghi thân đáo Động Đình[1] thiên.

Dịch nghĩa

Trời chiều bãi sông không một gợn khói
Nương tựa gió xuân buông con thuyền nhỏ
Ngẫu hứng học người lái thuyền khẽ đưa mái chèo
Bỗng ngỡ mình đã tới chốn Động Đình

Bản dịch của Nguyễn Văn Huyền

Chiều xuân trong vắt bến sông yên
Lựa gió xuân buông một lá thuyền
Bắt chước ông chài đưa nhẹ mái
Ngỡ mình phiêu lãng đến trời tiên
Nguồn: Tam nguyên Trần Bích San - Cuộc đời và tác phẩm, Hội Văn học nghệ thuật Nam Hà, 1994
[1] Tên một trong 5 hồ lớn và đẹp ở Trung Quốc, thuộc địa phận tỉnh Hồ Nam. Truyền thuyết cho là ở đây có tiên ở.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Bích San » Chu hành