19/01/2021 20:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nước Đằng

Tác giả: Hồ Xuân Hương - 胡春香

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 13/04/2007 14:40

 

Ðằng quốc[1] xưa nay vốn nhỏ nhen,
Lại còn Tề Sở ép hai bên.
Ngảnh mặt sang Tề e Sở giận,
Quay đầu về Sở sợ Tề ghen.
(Theo bản khắc 1921)

Theo bản khắc 1921, nguyên tựa đề bài thơ: Thích Đằng tiểu quốc dã, gián ư Tề Sở, sự Tề hồ, sự Sở hồ tứ cú. Do quá dài dòng nên ghi theo bản khắc 1922.

Khảo dị:

- Bản khắc 1922
Nước Đằng

Ðằng quốc xưa nay vốn nhỏ nhen,
Lại thêm Tề Sở ép hai bên.
Ngảnh mặt sang Tề e Sở giận,
Quay đầu về Sở sợ Tề ghen.
Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, NXB Văn học, 2008
[] Tên một nước chư hầu thời Xuân Thu (khoảng năm 722 trước CN).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Xuân Hương » Nước Đằng