28/09/2022 07:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tam hà đạo trung
三河道中

Tác giả: Vương Xu - 王樞

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tống, Liêu, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 31/03/2014 11:06

 

Nguyên tác

十載歸來對故山,
山光依舊白雲閒。
不須更讀元通偈,
始信人間是夢間。

Phiên âm

Thập tải quy lai đối cố sơn,
Sơn quang y cựu bạch vân nhàn.
Bất tu cánh độc "Nguyên Thông kệ[1]",
Thủy tín nhân gian thị mộng gian.

Bản dịch của Phạm Công Đạt

Mười năm trở về nhìn núi cũ
Phong cảnh như xưa mây vẫn nhàn
Không cần đọc lại "Nguyên Thông kệ"
Mới tin nhân gian là mộng sàng
Nguồn: Văn học sử Trung Quốc (tập 2), NXB Phụ nữ, 2000
[1] Tên một loại kinh Phật.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Xu » Tam hà đạo trung