25/10/2021 12:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vũ thuật tam thiên kỳ 2
雨述三篇其二

Tác giả: Yết Hề Tư - 揭傒斯

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/12/2020 08:13

 

Nguyên tác

近聞閩中瘴大作,
不間村原與城郭。
全家十口一朝空,
忍飢種稻無人獲。
共言海上列城好,
地冷風清若蓬島。
不見前年東海頭,
一夜潮來跡如掃。

Phiên âm

Cận văn Mân Trung chướng đại tác,
Bất gian thôn nguyên dữ thành quách.
Toàn gia thập khẩu nhất triêu không,
Nhẫn cơ chủng đạo vô nhân hoạch.
Cộng ngôn hải thượng liệt thành hảo,
Địa lãnh phong thanh nhược Bồng Đảo.
Bất kiến tiền niên Đông Hải đầu.
Nhất dạ triều lai tích như tảo.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mới nghe Mân Trung nhiều chướng ách,
Không chỉ xóm làng cùng thành quách.
Toàn gia mười người chẳng còn ai,
Nhịn đói trồng lúa không gặt hái.
Tiếng đồn trên biển nhiều thành tốt,
Đất lạnh gió mát như Bồng Lai.
Có thấy năm rồi đầu Đông Hải,
Một đêm triều đến quét sạch bãi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yết Hề Tư » Vũ thuật tam thiên kỳ 2