28/10/2020 00:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuý đề Đông Vũ
醉題東武

Tác giả: Nguyên Chẩn - 元稹

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 23/04/2019 15:42

 

Nguyên tác

役役行人事,
紛紛碎簿書。
功夫兩衙盡,
留滯七年餘。
病痛梅天發,
親情海岸疏。
因循未歸得,
不是憶鱸魚。

Phiên âm

Dịch dịch hành nhân sự,
Phân phân toái bạ thư.
Công phu lưỡng nha tận,
Lưu trệ thất niên dư.
Bệnh thống mai thiên phát,
Thân tình hải ngạn sơ.
Nhân tuần vị quy đắc,
Bất thị ức lô ngư.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Việc lại nhiều phiền toái,
Công văn chán rối mù.
Công phu hai chỗ hết,
Nát bét bảy năm dư.
Bệnh xót trời mai nở,
Tình sầu góc bể thưa.
Bởi về chưa thoả ý,
Gỏi vược chẳng tương tư.
Tương truyền Nguyên Chân ở Chiết Hà bảy năm, một hôm uống rượu say đề bài thơ này ở cửa Đông Vũ. Thị lang Lý Giản Cầu đùa rằng “Thừa tướng không nhớ gỏi cá vược (ý nói nhớ quê) mà chỉ thích sắc xuân trên Kính hồ thôi” (sắc xuân chỉ nàng Lưu Thái Xuân). Xem thêm bài Tặng Lưu Thái Xuân.
Nguồn: Cao Tự Thanh, Giai thoại thơ Đường, NXB Phụ nữ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyên Chẩn » Tuý đề Đông Vũ