29/09/2020 04:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điền gia hành
田家行

Tác giả: Vương Kiến - 王建

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 24/10/2008 02:49

 

Nguyên tác

男聲欣欣女顏悅,
人家不怨言語別。
五月雖熱麥風清,
檐頭索索繰車鳴。
野蠶作茧人不取,
葉間扑扑秋蛾生。
麥收上場絹在軸,
的知輸得官家足。
不願入口復上身,
且免向城賣黃犢。
田家衣食無厚薄,
不見縣門身即樂。

Phiên âm

Nam thanh hân hân nữ nhan duyệt,
Nhân gia bất oán ngôn ngữ biệt.
Ngũ nguyệt tuy nhiệt mạch phong thanh,
Thiềm đầu tác tác tảo xa minh.
Dã tàm tác kiển nhân bất thủ,
Diệp gian phác phác thu nga sinh.
Mạch thu thượng trường quyên tại trục,
Đích tri thâu đắc quan gia túc.
Bất nguyện nhập khẩu phục thượng thân,
Thả miễn hướng thành mại hoàng độc.
Điền gia y thực vô hậu bạc,
Bất kiến huyện môn thân tức lạc.

Bản dịch của Nguyễn Trung Hiền

Trai gái hân hoan rộn nói cười
Chia phôi trách oán chẳng một lời
Tháng năm tuy nóng giỏ mạch nhẹ
Dưới mái xạc xào tiếng róng xe
Tằm dại làm kèn người chẳng lấy
Con ngài giữa lá bỗng ra đời
Lúa gặt về sân, khăn tại trục
Biết là phải nộp hết cho quan
Còn đâu hi vọng nuôi thân nữa
Thoát sao khỏi bán nghé ra thành
Nhà nông ăn mặc không dày mỏng
Không thấy cửa quan những sướng vui

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Kiến » Điền gia hành