11/04/2021 18:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoàng Hạc lâu

Tác giả: Bích Khê - Lê Quang Lương

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 24/07/2015 21:31

 

Thang mây uốn khúc chồng non mộng
Nhạc gió dài hơi thổi luỵ sầu
Hạc vàng vút cánh về đâu tá?
Có phải bay về Hoàng Hạc lâu?
Nguồn: Tinh hoa (thơ), BÍch Khê, NXB Hội nhà văn, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bích Khê » Hoàng Hạc lâu