12/08/2020 17:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con không cha thì con trễ, cây không rễ thì cây hư

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2015 16:50

 

Con không cha thì con trễ, cây không rễ thì cây hư
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Con không cha thì con trễ, cây không rễ thì cây hư