04/07/2020 20:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gió thổi buồm bê, bốn bề quạnh vắng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2016 17:48

 

Gió thổi buồm bê, bốn bề quạnh vắng,
Thiếp cách mặt chàng không nhắn, nỏ nhe.
Một mình em đứng giữa thuyền bè,
Tựa hồ như con ve nọ hay ve ve kêu sầu.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gió thổi buồm bê, bốn bề quạnh vắng