24/09/2021 23:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gà và viên ngọc
Le coq et la perle

Tác giả: Jean de La Fontaine

Nước: Pháp
Đăng bởi hongha83 vào 31/08/2008 20:06

 

Nguyên tác

Un jour un Coq détourna
Une Perle qu’il donna
Au beau premier Lapidaire :
« Je la crois fine, dit-il ;
Mais le moindre grain de mil
Serait bien mieux mon affaire. »

Un ignorant hérita
D’un manuscrit qu’il porta
Chez son voisin le Libraire.
«Je crois, dit-il, qu’il est bon ;
Mais le moindre ducaton
Serait bien mieux mon affaire. »

Bản dịch của Lê Trọng Bổng

Một con gà
Mang viên ngọc
Đến tận nhà
Người buôn ngọc
Gần đấy nhất
Để cho không
Chú nói luôn:
"Ngọc đẹp đấy
Nhưng tôi thấy
Hạt kê con
Được việc hơn"

Một anh dốt
Được kế thừa
Tập bản thảo
Mang sang cho
Bác hàng sách:
"Chắc là quý
Nhưng tôi nghĩ
Đồng hào con
Được việc hơn"
Dựa theo truyện của Phèdre.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Jean de La Fontaine » Gà và viên ngọc