14/08/2020 21:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông chí túc Dương Mai quán
冬至宿楊梅館

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 18/03/2007 16:23

 

Nguyên tác

十一月中長至夜,
三千里外遠行人。
若為獨宿楊梅館,
冷枕單床一病身。

Phiên âm

Thập nhất nguyệt trung trường chí dạ,
Tam thiên lý ngoại viễn hành nhân
Nhược vi độc túc Dương Mai quán,
Lãnh chẩm đan sàng nhất bệnh thân.

Bản dịch của Tản Đà

Dài nhất một đêm trong tháng một,
Ngoài ba nghìn dặm kẻ đi xa.
Dương Mai quán khách mình ai ngủ,
Gối lạnh giường đơn ốm thế mà.
Nguồn: Tạp chí Ngày nay, số 148, 1939

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Đông chí túc Dương Mai quán