14/08/2020 01:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hột châu rớt xuống đĩa nghiên

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/06/2017 11:19

 

Hột châu rớt xuống đĩa nghiên,
Vui cùng chúng bạn sầu riêng một mình.
Khảo dị:
Hột châu rơi xuống đĩa nghiên,
Vui cười với năm sau chúng bạn, sầu riêng một mình.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hột châu rớt xuống đĩa nghiên