22/05/2024 21:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Tuyên Hoá Đào tri phủ kỳ 1
寄宣化陶知府其一

Tác giả: Phạm Nhữ Dực - 范汝翊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hồ, thuộc Minh
Đăng bởi Vanachi vào 12/07/2008 02:46

 

Nguyên tác

山郡分符效一長,
能聲蕩蕩久騰芳。
故家喬木千尋碧,
惠政棠陰十畝涼。
自信許身攘稷契,
肯將事業等龔黃。
個中還有過人處,
貧賤交情不可忘。

Phiên âm

Sơn quận phân phù hiệu nhất trường,
Năng thanh đãng đãng cửu đằng phương.
Cố gia kiều mộc thiên tầm bích,
Huệ chính đường âm thập mẫu lương.
Tự tín hứa thân nhương Tắc, Tiết,
Khẳng tương sự nghiệp đẳng Cung, Hoàng.
Cá trung hoàn hữu quá nhân xứ,
Bần tiện giao tình bất khả vương.

Dịch nghĩa

Giữ chức ở quận miền núi, ra sức thi thố sở trường của mình,
Tiếng giỏi lừng lẫy, lâu nay như hoa sức nức mùi hương.
Nhà cũ, cây cao, ngàn tầm xanh biếc,
Chính sự nhân ái giống bóng cây đường mười mẫu râm mát.
Tự tin đem mình noi theo ông Tắc, ông Tiết,
Lẽ đâu đặt sự nghiệp ngang với họ Cung, họ Hoàng.
Trong đó còn có chỗ hơn người ta nữa,
Không quên tình bạn kết giao từ lúc nghèo hèn.

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chức quận núi ra sức sở trường,
Lẫy lừng hoa sực nức mùi hương.
Cây cao nhà cũ ngàn xanh biếc,
Chính sự yêu dân giống bóng đường.
Sự nghiệp Cung, Hoàng ngang với họ.
Tin mình Tắc, Tự noi theo gương,
Hơn người trong đó còn ta nữa,
Tình bạn kết giao lúc tệ thường.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Nhữ Dực » Ký Tuyên Hoá Đào tri phủ kỳ 1