28/11/2021 21:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuỷ điệu ca đầu
水調歌頭

Tác giả: Hoàng Đình Kiên - 黃庭堅

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 30/01/2008 12:17

 

Nguyên tác

瑤草一何碧,
春入武陵溪。
溪上桃花無數,
花上有黃鸝。
我欲穿花尋路,
直入白雲深處,
浩氣展虹霓。
祇恐花深裡,
紅露濕人衣。
坐玉石,
倚玉枕,
拂金徽。
謫仙何處?
無人伴我白螺杯。
我為靈芝仙草,
不爲朱唇丹臉,
長嘯亦何為?
醉舞下山去,
明月逐人歸。

Phiên âm

Dao thảo[1] nhất hà bích,
Xuân nhập Vũ Lăng[2] khê.
Khê thượng đào hoa vô số,
Hoa thượng hữu hoàng ly.
Ngã dục xuyên hoa tầm lộ,
Trực nhập bạch vân thâm xứ,
Hạo khí triển hồng nghê.
Kỳ khủng hoa thâm lý,
Hồng lộ thấp nhân y.
Toạ ngọc thạch,
Ỷ ngọc chẩm,
Phất kim huy.
Trích Tiên[3] hà xứ?
Vô nhân bạn ngã bạch loa bôi.
Ngã vi linh chi tiên thảo,
Bất vi chu thần đan kiểm[4],
Trường khiếu diệc hà vi?
Tuý vũ hạ sơn khứ,
Minh nguyệt trục nhân quy.

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Cỏ tiên xanh mượt vậy,
Vũ Lăng, xuân tràn khe.
Trong khe, hoa đào nở rộ,
Oanh vàng đậu cành kia.
Ta muốn rẽ hoa tìm lối,
Mây trắng nơi sâu lần tới,
Hào khí ngất trời ghê.
Sợ hoa nơi sâu đó,
Sương đỏ, áo dầm dề.
Ghế ngọc ngồi,
Gối ngọc tựa,
Cây đàn tỳ.
Trích Tiên đâu tá?
Rượu ngon ai kẻ bạn bè?
Ta là cỏ tiên thơm ngát,
Hơn là môi son má phấn,
Kêu than liệu ích gì?
Say hát lần xuống núi,
Trăng sáng theo người về.
Nguồn: Nguyễn Xuân Tảo, Tống từ, NXB Văn học, 1999
[1] Cỏ tiên trong truyền thuyết.
[2] "Đào hoa nguyên ký" của Đào Tiềm đời Tấn viết: ở Vũ Lăng có người đánh cá, theo dòng khe đi, quên đường, lạc vào rừng hoa đào. Sau này người ta thường lấy tích nguồn đào, coi như cõi tiên.
[3] Tức Lý Bạch. Tác giả có ý cho Lý Bạch là người uống rượu kiêu đời.
[4] Ý nói mình làm cỏ tiên cao thượng chứ không như kẻ tầm thường.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Đình Kiên » Thuỷ điệu ca đầu