28/09/2022 07:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đoạn 7 (Nhị nguyệt huyên hoà tiết)

Tác giả: Lê Tín

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/08/2017 14:40

 

Nhị nguyệt huyên hoà tiết[1]
Thập đình cổ vũ xuân[2]
Tiệc mở hát thờ thần kỳ phúc[3]
Vạn vạn niên tề chúc thánh cung
Hoan thanh ba tiếng hô tung[4]
Hương nghi ngút khói, rượu nồng nã[5] hoa
Đình tấu nhạc, miếu dâng ca
Vẻ thanh[6] múa phượng, khúc hoà[7] bay loan
Ngày xuân, xuân tịch[8] thừa hoan[9]
Thọ trăm chén chúc, phúc ngàn câu ca
Rồi[10] tiệc đó “bình hoà vĩnh nhạ[11]
Vỗ tay mừng “huệ ngã vô cương[12]
Xuân kỳ[13] giải thưởng đào nương
Cửu như[14] dâng chúc ba[15] hàng nức vui
Nguồn: Nguyễn Xuân Diện, “Những phát hiện mới về Lê Đức Mao và bài Đại nghĩ bát giáp thưởng đào giải văn”, Thông báo Hán Nôm học, 1998
[1] Tháng 2 tiết trời tươi sáng ấm áp.
[2] Các đình làng đều mừng đón mùa xuân.
[3] Cầu phúc.
[4] Tung hô, tiếng chúc tụng vua.
[5] Rượu ủ hoa. Trong Thi văn Việt Nam của Hoàng Xuân Hãn chép là “nồng nàn”, bản trong Nhật Tảo xã thần tích chép là “nồng nãi”.
[6] Vẻ tao nhã lịch sự.
[7] Khúc nhạc du dương êm ái.
[8] Tiệc. Bản trong Nhật Tảo xã thần tích chép là “yến”.
[9] Tiệc xuân đón sự vui mừng.
[10] Xong.
[11] Đón lấy hoà bình lâu dài mãi mãi.
[12] Ơn trên ban cho ta không bến bờ, không giới hạn.
[13] Cầu phúc mùa xuân.
[14] Xem chú thích Đoạn 3.
[15] Bản trong Nhật Tảo xã thần tích chép là “ba”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Tín » Đoạn 7 (Nhị nguyệt huyên hoà tiết)