23/03/2023 15:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Những hồi chuông liên tỉnh
Междугородние звонки!

Tác giả: Nika Turbina - Ника Турбина

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 18/08/2019 16:36

 

Nguyên tác

Междугородные звонки,
Вы с богом наперегонки
Вокруг планеты -
Кто кого?
От криков лопнуло стекло,
Которое меж ним и мной.
Долой звонки,
Звонки долой.
Мы будем молча говорить,
Глаза - в глаза,
Чтоб сохранить
Больной от воплей
Шар земной.
Пусть он зашелестит травой,
И ветер закружит листвой
Над раненой моей землей.
Мы будем молча говорить
О том,
Как детство не убить.

Bản dịch của Thuý Toàn

Những hồi chuông liên tỉnh
Các ngươi cứ nối tiếp đuổi theo nhau
Chung quanh quả địa cầu
Ai tìm ai nhỉ?
Vách kính giữa người ấy và em rung vỡ
Bởi những tiếng hét la
Đả đảo những hồi chuông điện thoại
Những hồi chuông, hãy tắt lịm đi

Chúng ta sẽ im lặng chuyện trò
Mắt nhìn vào mắt
Để ngăn những tiếng gào thét
Giữ cho trái đất ốm được yên
Hãy để cho trái đất cứ rào rạt cỏ xanh
Và gió cứ rung rinh vòm lá
Trên trái đất của em bị chấn thương khổ sở
Chúng ta sẽ trò chuyện lặng im
Về chuyện
Làm sao để tuổi thơ không bị giết
Nguồn: Những ngôi sao băng (thơ), Nhiều tác giả, Thuý Toàn tuyển dịch, NXB Văn học, Hà Nội, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nika Turbina » Những hồi chuông liên tỉnh