26/10/2021 17:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Yên tĩnh đêm

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 19/02/2015 07:45

 

Trăng thượng tuần rất mênh mông
Con sông lặng lẽ một dòng về xuôi
Thuyền ai gác mái đêm khơi
Tiếng chuông chùa cổ chơi vơi núi rừng
Nguồn: Đoàn Thuận, Lời chiều (thơ), NXB Trẻ, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Yên tĩnh đêm