31/05/2023 09:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiều tà dáng mẹ

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 16/05/2021 06:18

 

Chiều tà xéo bóng bước chân,
đường lên rú Sập mấy lần mẹ qua.
Vai treo nón củi rau dưa,
tay hông quằm quặp ôn thừa rổ khoai.
Lưng còng mắt ngó qua vai,
tóc thưa gió chải trắng dài đường đi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Chiều tà dáng mẹ