29/11/2022 09:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Minh Phi khúc kỳ 2
明妃曲其二

Tác giả: Xà Tường - 佘翔

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/09/2021 20:37

 

Nguyên tác

北風吹雪暗天山,
憔悴蛾眉去不還。
薄命便教邉地老,
歸魂應度玉門關。

Phiên âm

Bắc phong xuy tuyết ám Thiên San,
Tiều tuỵ nga mi khứ bất hoàn.
Bạc mệnh tiện giao biên địa lão,
Quy hồn ứng độ Ngọc Môn quan.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Gió bấc thổi Thiên Sơn mù vì tuyết,
Mày ngài đi tiều tuỵ chẳng trở về.
Thân bạc mệnh chết già nơi biên địa,
Vào Ngọc Môn hồn muốn lại chốn quê.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xà Tường » Minh Phi khúc kỳ 2