20/10/2021 20:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 008
山居百詠其八

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/03/2014 22:59

 

Nguyên tác

山居茅瓦竹為椽,
守道安貧樂自然。
盡日閉關無別事,
長伸兩腳枕雲眠。

Phiên âm

Sơn cư mao ngoã trúc vi chuyên,
Thủ đạo an bần lạc tự nhiên.
Tận nhật bế quan vô biệt sự,
Trường thân lưỡng cước chẩm vân miên.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi tre lau kết nên am,
Giữ đạo an nhiên vui tháng ngày,
Cửa đóng thanh nhàn không việc khác,
Duỗi chân nằm ngủ gối thang mây.
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 008