21/07/2024 14:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Tiếng sơn ca thánh thót...”
“Звонче жаворонка пенье...”

Tác giả: Aleksey Tolstoy - Алексей Толстой

Nước: Nga
Đăng bởi hảo liễu vào 22/04/2015 16:00

 

Nguyên tác

Звонче жаворонка пенье,
Ярче вешние цветы,
Сердце полно вдохновенья,
Небо полно красоты.

Разорвав тоски оковы,
Цепи пошлые разбив,
Набегает жизни новой
Торжествующий прилив,

И звучит свежо и юно
Новых сил могучий строй,
Как натянутые струны
Между небом и землей.

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Tiếng sơn ca thánh thót,
Hoa xuân rực rỡ hơn,
Trái tim đầy xúc cảm
Trời nhan sắc một vòm.

Bẻ gông xiềng buồn bực,
Xích đê tiện dứt tung,
Đời trẻ tràn trề đến
Như sóng thuỷ triều dâng,

Nhạc điệu xuân rền vang
Tươi trẻ căng đầy sức.
Như chơi trên dây đàn
Nối giữa trời và đất.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksey Tolstoy » “Tiếng sơn ca thánh thót...”