22/05/2024 05:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoán khê sa kỳ 1 (Sơn hoa tử)
浣溪沙其一(山花子)

Tác giả: Lý Cảnh - 李璟

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Ngũ đại
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2005 12:10

 

Nguyên tác

菡萏香銷翠葉殘,
西風愁起綠波間。
還與韶光共憔悴,
不堪看。
細雨夢回雞塞遠,
小樓吹徹玉笙寒。
多少淚珠何限恨,
倚欗杆。

Phiên âm

Hạm đạm hương tiêu thuý diệp tàn,
Tây phong sầu khởi lục ba gian.
Hoàn dữ thiều quang cộng tiều tuỵ,
Bất kham khán.
Tế vũ mộng hồi kê tái viễn,
Tiểu lâu xuy triệt ngọc sinh hàn.
Đa thiểu lệ châu hà hạn hận,
Ỷ lan can.

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Hạm đạm hương phai lá biếc tàn,
Gió tây sầu gợn sóng lăn tăn.
Cùng với thiều quang cùng tiều tuỵ,
Chẳng kham nhìn.
Mưa phún mộng về kê tái thẳm,
Lầu con vẳng tiếng ngọc sinh hàn.
Dài vắn lệ châu bao xiết hận,
Tựa lan can.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Cảnh » Hoán khê sa kỳ 1 (Sơn hoa tử)