19/01/2021 05:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh nay con trai Hải Phòng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2015 09:17

 

Anh nay con trai Hải Phòng
Chạy tàu Phi Thổ vào trong Ninh Bình
Thấy em thấp bé mà xinh
Anh thuận nhân tình, anh nắm cổ tay
Nắm rồi anh hỏi cổ tay:
- Ai nặn nên trắng, ai xây nên tròn?
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh nay con trai Hải Phòng