18/05/2024 10:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nhật hỉ tình
春日喜晴

Tác giả: Lê Cảnh Tuân - 黎景詢

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hồ, thuộc Minh
Đăng bởi Vanachi vào 05/07/2008 22:12

 

Nguyên tác

淋漓一雨便經旬,
剩喜今朝霽色新。
日麗風輕增氣象,
山青水綠倍精神。
長空湛湛無餘景,
四海熙熙共一春。
風物滿前吟興足,
騷翁從此賞芳辰。

Phiên âm

Lâm ly nhất vũ tiện kinh tuần,
Thặng hỉ kim triêu tễ sắc tân.
Nhật lệ phong khinh tăng khí tượng,
Sơn thanh thuỷ lục bội tinh thần.
Trường không trạm trạm vô dư cảnh,
Tứ hải hy hy cộng nhất xuân.
Phong vật mãn tiền ngâm hứng túc,
Tao ông tòng thử thưởng phương thần.

Dịch nghĩa

Trận mưa dầm kéo suốt mươi ngày,
Sáng nay mừng thấy tạnh ráo mới mẻ.
Mặt trời đẹp, làm tăng thêm cảnh sắc,
Non xanh nước biếc phấn chấn tinh thần.
Bầu trời trong trẻo không gợn cảnh gì khác,
Bốn biển hài hoà chung một màu xuân.
Cảnh vật đầy trước mắt, thoả hứng ngâm nga,
Từ bữa nay nhà thơ được thưởng thức tiết trời thơm tho.

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Rả rích mưa tuôn suốt cả tuần
Sáng nay mừng hửng tiết thanh tân
Nắng hồng gió nhẹ tươi màu cảnh
Nước biếc non xanh rạng sắc thần
Trong trẻo một trời không vẩn bụi
Êm đềm bốn biển thảy đầy xuân
Ngắm nhìn muôn vật trào thi hứng
Thưởng thức mùi hương giữa cõi trần

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Cảnh Tuân » Xuân nhật hỉ tình