23/01/2022 07:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nhật kỳ 3
春日其三

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 14:58

 

Nguyên tác

望春不知春已歸,
寒雲漠漠雨霏霏。
廷階芽甲有生意,
上下鳥魚無滯機。
塵世有時黃鶴去,
海波何處白鷗飛。
北窗獨酌頹然醉,
一欲穿鞋上翠微。

Phiên âm

Vọng xuân bất tri xuân dĩ quy,
Hàn vân mạc mạc vũ phi phi.
Đình giai nha giáp hữu sinh ý,
Thượng hạ điểu ngư vô trệ cơ.
Trần thế hữu thời hoàng hạc khứ,
Hải ba hà xứ bạch âu phi.
Bắc song độc chước đồi nhiên tuý,
Nhất dục xuyên hài thướng thuý vi.

Dịch nghĩa

Mong xuân mà chẳng biết xuân đã về
Mây bay man mác mưa bay lấm tấm
Trước thềm ngoài sân cây cối hớn hở nảy lộc đâm chồi
Trên trời dưới nước chim cá bay lặn không ngừng
Cõi trần có lúc hạc vàng bay đi
Ngoài bể khơi chim âu trắng bay lượn nơi nào?
Một mình uống rượu say ngả nghiêng trước cửa sổ hướng bắc
Những toan sỏ chân vào dép mà trèo lên non xanh

Bản dịch của Dương Xuân Đàm

Mong xuân xuân đến không hay,
Hạt mưa lất phất tầng mây im lìm.
Cây xanh nảy lộc bên thềm,
Trên trời dưới nước cá chim vẫy vùng.
Hạc còn khi lánh bụi hồng,
Bể khơi âu lượn mênh mông chốn nào?
Trước song say lại nằm khoèo,
Những toan xỏ dép mà trèo non xanh.
Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Xuân nhật kỳ 3