05/12/2022 22:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhật nhật
日日

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hoanggiapton vào 25/01/2010 07:58

 

Nguyên tác

日日春光鬥日光,
山城斜路杏花香。
幾時心緒混無事,
得及遊絲百尺長。

Phiên âm

Nhật nhật xuân quang đấu nhật quang,
Sơn thành tà lộ hạnh hoa hương.
Kỷ thì tâm tự hỗn vô sự,
Đắc cập du[1] ty bách xích trường.

Dịch nghĩa

Ngày ngày ánh xuân vẫn là ánh trời thu nhỏ
Hương hoa hạnh bay trên dốc thành núi
Đến khi nào mối rối tâm tư dứt đây
Để được như sợi trăm thước tơ trời bay

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Sáng xuân tỏ với sáng trời,
Dốc thành núi, hạnh hương rơi ngày ngày.
Khi nào lòng rối dứt đây?
Được như trăm thước sợi bay tơ trời!
Tiêu đề bài này có nơi chép là "Xuân quang" 春光.

[1] Có bản chép là "vân ty" 雲絲.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Nhật nhật