03/08/2021 18:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Rộng đồng mặc sức chim bay

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2015 12:07

 

Rộng đồng mặc sức chim bay,
Biển hồ lai láng, cá bầy đua bơi.
Bao giờ cho đặng thảnh thơi,
Tay bưng chén cúc, miệng mời phu quân.
Khảo dị:
Rộng đồng mặc sức chim bay,
Biển hồ lai láng, mặc bầy cá đua.
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, NXB Văn học, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Rộng đồng mặc sức chim bay