15/07/2024 14:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bát phách man
八拍蠻

Tác giả: Tôn Quang Hiến - 孫光憲

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Ngũ đại
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 07/10/2016 19:43

 

Nguyên tác

孔雀尾拖金線長,
怕人飛起入丁香。
越女沙頭爭拾翠,
相呼歸去肯斜陽。

Phiên âm

Khổng tước vĩ tha kim tuyến trường,
Phạ nhân phi khởi nhập đinh hương.
Việt nữ sa đầu tranh thập thuý,
Tương hô quy khứ khẳng tà dương.

Dịch nghĩa

Chim khổng tước kéo đuôi sợi kim tuyến dài,
Sợ người nó bay cao lẩn vào lùm đinh hương.
Gái giống Việt đua nhau hái rau xanh ở đầu bãi sông,
Gọi nhau ra về vì mặt trời đã lặn rồi.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chim khổng tước kéo đuôi kim tuyến
Sợ người nên bay biến đinh hương
Hái rau đầu bãi Việt nương
Gọi nhau về nấu, tà dương xuống rồi.
Bát phách man là sắc tộc ít người, sinh sống cùng sắc tộc ít người Bách Việt, ở phía nam Trung Hoa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tôn Quang Hiến » Bát phách man