13/04/2024 15:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mẹ bảo con
Mother to son

Tác giả: Langston Hughes

Nước: Mỹ
Đăng bởi hongha83 vào 03/03/2008 02:16

 

Nguyên tác

Well, son, I'll tell you:
Life for me ain't been no crystal stair.
It's had tacks in it,
And splinters,
And boards torn up,
And places with no carpet on the floor—
Bare.
But all the time
I'se been a-climbin' on,
And reachin' landin's,
And turnin' corners,
And sometimes goin' in the dark
Where there ain't been no light.
So, boy, don't you turn back.
Don't you set down on the steps.
'Cause you finds it's kinder hard.
Don't you fall now—
For I'se still goin', honey,
I'se still climbin',
And life for me ain't been no crystal stair.

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Con ơi con, mẹ sẽ bảo con này
Cuộc đời, đối với mẹ, không là một thang gác pha lê
Mà có nhiều đinh
Có nhiều dằm gỗ
Có nhiều thanh ván gãy
Và những chỗ
trống trơn
Không đệm trải trên sàn

Nhưng bao giờ
Mẹ vẫn cứ leo lên
Mẹ bước qua từng bậc nhỏ
Mẹ theo những đường quành
Và có khi đi vào chỗ tối đen
Nơi không có ánh đèn
Thế đấy, con ơi, chớ bao giờ quay lại
Chớ ngồi yên trên những bậc thang
Chỉ vì thấy bước đường đi cay cực
Và giờ đây, hãy đừng ngã gục,
Vì, con ơi, mẹ vẫn bước đều,
Mẹ vẫn cứ leo lên
Cuộc đời, đối với mẹ, không là một thang gác pha lê

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Langston Hughes » Mẹ bảo con