09/12/2021 12:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mặt nạ tuồng

Tác giả: Trần Hữu Dũng - Trần Hữu Đức

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 16/07/2009 01:33

 

Những mặt nạ buồn mốc meo nơi bức vách căn gác xép
Vua, quan, nịnh thần... đùa cùng lũ chuột, gián, mèo
Ông chín nghệ sĩ tuồng già mắt mờ, khục khặc ho, bảo:
- Giờ thiên hạ công khai diễn tuồng đếch cần hoá trang
- Làm công dân lương thiện khó như bắc thang lên trời...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Hữu Dũng » Mặt nạ tuồng