25/01/2022 15:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 56
56

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Diệp Y Như vào 08/05/2011 07:48

 

Nguyên tác

You hide yourself in your own glory, my King.
The sand-grain and the dew-drop are more proudly apparent than yourself.
The world unabashed calls all things its own that are yours — yet it is never brought to shame.
You make room for us while standing aside in silence; therefore love lights her own lamp to seek you and comes to your worship unbidden.

Bản dịch của Song Tuyết

Người ẩn trú trong hào quang của chính mình, ôi Đức Vua.
Những hạt cát và giọt sương còn kiêu hãnh phô bày hơn cả người.
Thế gian chẳng chút nghi ngờ bảo rằng tất cả những gì nó có là của người, và đâu có chi mà ngần ngại.
Người dành chỗ cho chúng tôi khi lặng lẽ đứng qua bên; và bởi thế tình yêu thắp đèn tìm kiếm và nguyện tôn thờ người.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 56