14/04/2024 17:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lạp vọng lập xuân thị nhật đăng chu, hồi ức khứ niên, sứ bộ dĩ thị nhật xả trang, nhân phú

Tác giả: Phạm Hy Lượng - 范熙亮

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 17/12/2009 20:58

 

Phiên âm

Lộ nhập Minh giang nhãn giới tân,
Chinh phu tòng thử, thuỷ tri tân.
Ngạn tiền thố nhận cố hương thụ,
Nguyệt hạ mang thôi lai tuế xuân.
Lan duệ đường chu đô nhập hoạ,
Mai dung liễu ý tiệm nghi nhân.
Khứ niên thử nhật Yên thiều lữ,
Kinh để quy viên chính tẩy trần.

Dịch nghĩa

Đường vào sông Ninh Minh khiến mắt nhìn mới lạ,
Kẻ chinh phu từ đây mới được biết bến sông này
Trước bờ nhận lầm là cây cối nơi quê nhà,
Dưới trăng giục giã mùa xuân đến.
Chèo lan thuyền mộc, cảnh đẹp đều như vào tranh,
Vẻ mai ý liễu dần thích hợp với con người.
Nhớ ngày này năm ngoái bạn từ Yên Kinh tới,
(Ngày nào) xe trở lại kinh đô thì chính là lúc tẩy trần.

Bản dịch của Trần Lê Văn

Tới Ninh Minh, bừng quang cảnh mới
Lần đầu tiên biết tới sông này
Tưởng quê nhà, mỗi dáng cây
Nửa chừng tháng chạp giục ngày xuân sang
Như tranh vẽ: chèo lan, thuyền gỗ
Liễu và mai gắn bó lòng người
Năm qua bạn đến Yên rồi
Về Kinh, đang chuốc chén vui tẩy trần

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Hy Lượng » Lạp vọng lập xuân thị nhật đăng chu, hồi ức khứ niên, sứ bộ dĩ thị nhật xả trang, nhân phú