07/08/2020 17:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ em anh gửi chút tình

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 16:12

 

Nhớ em anh gửi chút tình,
Trăng non chếch bóng dọi hình đôi ta.
Chiều chiều đứng mé đường xa,
Trông dương nhớ biển, trông hoa nhớ người.
Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nhớ em anh gửi chút tình