25/09/2023 14:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tháng ba - mùa xuân
가는 봄 삼월

Tác giả: Kim So-wol - 김소월

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 24/02/2011 07:25

 

Nguyên tác

가는 봄 삼월, 삼월은 삼질
강남 제비도 안 잊고 왔는데.
아무렴은요
설게 이때는 못 잊게, 그리워.

잊으시기야, 했으랴, 하마 어느새,
님 부르는 꾀꼬리 소리.
울고 싶은 바람은 점도록 부는데
설리도 이때는
가는 봄 삼월, 삼월은 삼질.

Bản dịch của Lê Đăng Hoan, Kim Ki Tae

Tháng ba - mùa xuân, ngày ba tháng ba
Con én từ Giang Nam cũng nhớ để trở về
Đó là khi nỗi buồn thương nhớ, mênh mang

Quên sao được, thời gian trôi như gió
Tiếng gọi em còn đó
Gió cũng muốn gào rít lên đến tận tối
Lúc ấy dù buồn đi nữa
Cũng là tháng ba - mùa xuân, ngày ba tháng ba
Nguồn: Hoa Chin-tal-le, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim So-wol » Tháng ba - mùa xuân