25/07/2024 00:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thơ chúc Tết năm 1943 (Quý Mùi)

Tác giả: Hồ Chí Minh - 胡志明

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 29/06/2015 16:12

 

Một nghìn chín trăm bốn mươi ba,
Năm mới tình hình hẳn mới a!
Đông Á chắc rồi Tàu thắng Nhật.
Tây Âu nhất định Đức thua Nga.
Nhân dân các nước đều bùng dậy,
Cách mệnh nhiều nơi sẽ nổ ra.
Đức, Nhật chết, rồi Tây cũng chết,
Ấy là cơ - hội tốt cho ta!
Ấy là cơ - hội tốt cho ta!
Cơ- hội này ta chớ bỏ qua,
Phấn đấu, hy sinh đừng quản ngại,
Tuyên truyền, tổ chức phải xông pha
Đồng tâm, một triệu người như một,
Khởi nghĩa, ba kỳ giậy cả ba.
Năm mới quyết làm cho nước mới,
Non sông Hồng - Lạc gấm thêm hoa!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Chí Minh » Thơ chúc Tết năm 1943 (Quý Mùi)